1. Özmen M, Çalışkan M, Aydınlı N
  Gelişim Nörolojisi bölümü
  Pediatride Rutinler
  Editörler: Ö Devecioğlu, T Cantez
  Nobel Tıp Kitabeleri İstanbul, 2000; 439-449.
   
 2. Aydınlı N
  Serebrovasküler Hastalıklar konusu
  Pediatri 3. baskı,
  Editörler: O Neyzi, T Ertuğrul
  Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002: 1364-1367.
   
 3. Çalışkan M, Aydınlı N
  Nöropatiler ve Nöromüsküler Hastalıklar konusu
  Pediatri 3. baskı,
  Editörler: O Neyzi, T Ertuğrul
  Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2002: 1385-1403.
   
 1. Aydınlı N
  Büyük Çocuğun Nörolojik Muayenesi konusu
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Editör: T Cantez
  Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2003: 605-609.
   
 2. Aydınlı N
  Febril Konvülziyon konusu

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Editör: T Cantez
  Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2003: 613-614.
   
 3. Aydınlı N
  Psikososyal Motor Geriliğe Yaklaşım konusu

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Editör: T Cantez
  Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2003: 627-631.
   
 4. Özmen M, Çalışkan M, Aydınlı N, Tatlı B
  Nöroloji
  Pediatride Rutinler genişletilmiş 2. baskı
  Editörler: Devecioğlu Ö, Öneş Ü, Ünüvar E
  İstanbul Medikal Yayıncılık; 2005: 641 – 665.
   
 5. Pediyatri El Kitabı
  Özmen M, Çalışkan M, Aydınlı N, Tatlı B
  Sinir ve Kas HastalıklarıEditörler: Ertuğrul T, Darendeliler F, Bilge I
  İstanbul Medikal Yayıncılık 2007: 351-361
   
 6. Aydınlı N.Nöromotor Gelişim.
  In: Devecioğlu Ö ed. .Annelere Öğütler İstanbul, İstanbul Tıp Kitapevi. 2008: 77-82
   
 7. Aydınlı N. Konuşma Bozuklukları.
  In Devecioğlu Ö ed. Annelere Öğütler. İstanbul, İstanbul Tıp Kitapevi. 2008: 83-85
   
 8. Aydınlı N. Serebrovasküler Olaylar.
  In Neyzi O, Ertuğrul T eds. Pediyatri 4. baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri. 2010: 1701-1704

   
 9. Aydınlı N. Baş Ağrıları.
  In Neyzi O, Ertuğrul T. Pediyatri 4. baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri. 2010 1705-1706

   
 10. Çalışkan M, Aydınlı N. Nöromüsküler hastalıklar.
  In Neyzi O, Ertuğrul T. Pediyatri 4. baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri. 2010: 1731-1749
   
 11. Aydınlı N. Çocuklarda Beyin Tümörleri.
  In Gökçay E, Sönmez FM, Topaloğlu H, Tekgül H, Gürer YK eds. Çocuk Nörolojisi Kitabı 2. baskı, Ankara, Anıl Matbaa. 2010: 449-452

   
 12. Aydınlı N. Çocukluk Çağında İnme.
  In Karaböcüoğlu M, Yılmaz HL, Duman M. Çocuk Acil Tıp. İstanbul Tıp Kitabevi 1.nci Baskı 2012, 741 – 742

   
 13. Uzunhan Aksu Tuğçe, Aydınlı Nur
  Yenidoğan Nörolojisi,Bölüm adı:(Germinal matriks - İntraventriküler kanama) (2017), Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Burak Tatlı, Meral Özmen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 262, ISBN:978-605-335-263-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4131435)
   
 14. Uzunhan Aksu Tuğçe, Aydınlı Nur
  Yenidoğan Nörolojisi, Bölüm adı:(Term yenidoğanda intrakraniyal kanama ve perinatal inme) (2017), Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Burak Tatlı, Meral Özmen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 262, ISBN:978-605-335-263-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4131473)