Normal nörolojik gelişim

 • Gelişim anne karnında başlar, olgunluğa kadar devamlıdır
 • Basamakları tüm çocuklarda aynıdır
 • Sadece hızı bir çocuktan diğerine değişir
 • Değişik alanlardaki gelişimler arasında paralellik vardır
 

Çocuğun gelişim alanları

 • Kaba motor
 • İnce Motor
 • Kişisel/sosyal
 • Dil
 

Çocuğun başlıca gelişim basamakları

1 ay

 • Omuzlarından tutulduğunda başını kaldırabilir
 • 15 saniye başını dik tutabilir
 • Kısa süreli olarak karşısındaki kişiye bakar
 • Gülerek konuşunca güler
 • Sese yanıt verir
 • Yatay ve dikey olarak oyuncağı izler

2 ay

 • Yüz üstü
 • Başını kaldırabilir, sağa sola çevirebilir.
 • Dirsekler bükülü, eller yumruk şeklindedir
 • Sırt üstü
 • Baş kontrolü başlar
 • Hafif asimetrik duruş olabilir
 • Günde yaklaşık 15 saat uyur
 • Gülerek konuşulduğu zaman güler
 • Annesini tanır sese başını çevirir

3 ay

 • Yüz üstü
 • Dirseklere biraz destek alabilir
 • Sırt üstü
 • Baş kontrolü 2 – 3 ay arası tam gelişir
 • Duruş simetriktir
 • Destekli oturabilir
 • Yan pozisyondan arkaya arkadan yana dönebilir
 • 12 -14 haftalarda ellerine bakma görülür
 • Oyuncağı ağzına götürür

4 - 5 ay

 • Yüz üstü
 • Başını daha iyi kaldırır
 • Dirseklere destek alır, ellere kalkmaya çalışır
 • Sırt üstü
 • Ellerini ve oyuncağı ağzına sokmaya başlar
 • Elleri ile oyuncağa uzanmaya başlar
 • Ellerini orta hatta getirebilir
 • 30 saniye bağımsız oyurabilir
 • Tüm elle (avuç içi ile) yakalar
 • Aynadaki görüntüsüne güler
 • El-göz koordinasyonu başlar

6 ay

 • Önce yüz üstünden - sırtüstüne, sonra sırtüstünden yüzüstüne dönmeye başlar
 • Desteksiz oturma başlar
 • Otururken yakınındaki nesnelere ulaşır
 • Kısa süre ağırlığını taşıyabilir
 • Günde yaklaşık 14 saat uyur
 • Kitaptaki resimlere bakar
 • Kitabın sayfalarını çevirir

7 - 8 ay

 • Sırtüstü pozisyondan yüzükoyon pozisyona döner
 • Elleri ile ayaklarını yakalar
 • Sürünme, emekleme başlar
 • Desteksiz oturur
 • Oturmada uzak nesnelere ulaşır
 • Kendi kendine oturur pozisyona gelebilir
 • Yürümeye çalışır
 • Baş parmak ve iki parmakla yakalama başlar
 • Sesleri taklit eder
 • Oyuna katılır
 • Bir küpü kutuya koyabilir
 • Arabayı itebilir

9 - 10 ay

 • Emekleme hızlanır
 • Tutunup kalkmaya başlar
 • Oturmadan emeklemeye, emeklemeden tekrar oturmaya geçmeyi başarır
 • Tutunup kalkma ve sıralama başlar
 • Baş parmak ve işaret parmağı ile yakalama başlar

12 ay

 • Yardım ile veya yardımsız yürür
 • Arkaya, yana doğru yürüyebilir
 • Topu atar
 • İki küp ile kule yapar
 • 9 küpü kutuya atar
 • Kalemi ortasından tutar
 • Kağıdı karalar
 • İki ayrı şekli gösterebilir
 • Kelimeleri taklit eder

13 - 15 ay

 • Bağımsız yürüme başlar
 • İlk bağımsız adımlar küçüktür
 • Yürürken denge iyi olmadığı için kollar hafif bükük veya yukarıda tutulur
 • Karın önde lbel oyukluğu artmış olarak yürür
 • Bir yaşında baş ve işaret parmağı ile yakalama başlar
 • Çocuk oyuncakları önce tutmayı, sonra istemli olarak bırakmayı öğrenir

15 ay - 2 yaş

 • Yürüme ve denge ilerlemiştir
 • Tutunarak çömelme ve kalkmayı yapar
 • İki ayağı üstünde zıplar
 • Yardım ile merdiven çıkar ve iner (16 ay)
 • Yardımsız merdiven çıkar ve iner (22 aydan itibaren)
 • Günde yaklaşık 13 saat uyur
 • Giyecekleri doğru olarak gösterir
 • Resimleri, renkleri eşleştirir

2 - 3 yaş

 • Koşma başlar
 • Çizgi üstünde öne ve arkaya yürüyebilir
 • Merdiven çıkmayı bağımsız ve ayakları değiştirerek başarır
 • Kalemi ucundan tutar
 • Daireyi kopyalar
 • Nesnelerin boyutlarını karşılaştırır
 • 4 rengi söyler
 • Cinsiyeti ayırabilir

3 - 4 yaş

 • Tek ayak üzerinde 3 sn durabilir
 • Koşarken durabilir
 • Küçük bir engelin üstünden atlayabilir
 • Hareketleri taklit eder
 • 4 rengi söyler
 • Küpler ile köprü yapar
 • Kareyi kopyalar

4 - 5 yaş

 • Tek ayak üzerinde 5 sn durabilir.
 • Yardımsız banyo yapabilir, yemek yiyebilir, giyinebilir, tuvalete gidebilir.
 • Kurallara daha iyi uyar.
 • Grup oyunlarına katılır.
 • Aktif oyunları sever, tehlikeli şeyleri tam anlayamaz.

6 - 7 yaş

 • Büyük kaslarının koordinasyonu küçüklerden daha iyidir.
 • Bisiklete biner,
 • Yarışmalı ve dramatik oyunları sever
 • El-göz koordinasyonu daha iyidir.
 • Hayat, ölüm, insan vücudu hakkında sorular sorar.
 • Kız ve erkek çocuklar ile beraber oynar. Genellikle en iyi arkadaşı aynı cinstendir.

 

Çocuğun eğitiminde önemli noktalar

 • Hangi yaşta olursa olsun her çocuğun kendine özgü bir büyüme ve gelişme biçimi, gelişme temposu vardır
 • Çocuğun çeşitli alanlardaki gelişimi kendi bünyesi içinde birbirinden ayrı zamanlarda hızlanıp yavaşlayabilir
 • Ailelerin beklentileri ile çocuğun gerçekte yapabildikleri arasındaki farkı görmek çok önemlidir
 • Amaçlarımız kısa sürelidir ve çocuğun yakın zamanda öğrenebileceği davranışlardır
 • Ne çok basit ne de çok fazladır
 • Çocukları acele etmeden, zorlamadan, sabırla eğitmeliyiz
 • Çocuğunuza onu saran dünyayı ve çevresindeki eşyaları öğretirken onları gösterin, dokunun, adlarını söyleyin
 • Aynı şekilde değişik insanları, hayvanları, bitkileri öğretin
 • Vücudun değişik parçalarını işaret ederek gösterin, dokunun, o parçanın ne olduğunu söyleyin
 • Çocuğunuz döke saça da olsa yemek yiyebilmeli
 • Soyunup giyinebilmeli
 • Oyuncaklarla kendi başına ilgilenip en basitinden de olsa oyun kurabilmeli
 • Evde bazı işler yapabilmeli
 • Her düzeydeki çocuk için evde yapmaya heves duyacağı bazı işler vardır (peçete katlamak, çamaşır sermek, kaşık çekmecesini yerleştirmek gibi)
 • Çocuğa evde en basitinden de olsa mutlaka bazı sorumluluklar ve işler vermeli ve başarabildiğinde ödüllendirmeliyiz

 

Çocukların okul öncesi eğitimlerinin asıl amacı

 • Öz bakım becerilerini kazandırmak
 • Kendi kendine yetebilir hale getirmek
 • Bu yolla benlik algısını yükseltmek
 • Çevreye uyumunu artırmak
 • Yetilerini geliştirmek
 • Okula alışmalarını kolaylaştırmak

 

Çocuk sağlığı izleminde sık rastlanan ve çok belirgin olmayan gelişimsel sorunlar

 • Doğumsal yüz felci
 • Baş kontrolü zayıflığı
 • Kolu / eli kullanma sorunu
 • Baş çevresi küçüklüğü
 • Baş çevresi büyüklüğü
 • Uykuda sıçramalar
 • İntergluteal çizgi (kalçalar arasındaki çizgi) eğriliği
 • Boyunda eğrilik
 • Katılma
 • İçe – dışa basarak yürüme
 • Kaslarda gevşeklik / sertlik

Bunların nedenlerinin araştırılması ve tedavilerinin gecikmeden yapılabilmesi için çocuk doktorunun değerlendirmesi gerekir.

 

Ne zaman çocuk nöroloğuna başvurmak gerekir?

 • Kaba ve ince motor gelişim basamaklarında gecikme var ise. Örneğin:
  • Bebek 3 aylık olduğunda henüz başını tam tutamıyor ise
  • Bebeğin sağ ve sol kol ve/veya bacağını kullanımı arasında fark varsa
  • 6 aylık bebek hala dönmüyor ise
  • 8 aylık bebek hala bağımsız oturamıyor ise
  • 12 aylık bebek hala tutunarak ayağa kalkmıyor ise
  • 15 aylık bebek hala yürümüyor ise
 • Sosyal gelişim alanında gecikme var ise. Örneğin:
  • 3 aylık bebek onunla ilgilenildiğinde sesler çıkarmıyor ve gülümsemiyor ise
  • 4 aylık bebek biri onunla oynadığında mutlu tepki vermiyor ise
  • 7 aylık bebek yabancıları yadırgamıyor ise
  • 12 aylık bebek el sallamıyor, iki eliyle alkışlamıyor ise

Bebeğin veya çocuğun yaşıtlarından farklı olduğunu veya daha önce yaptığı şeyleri artık yapamadığını düşünüyor iseniz çocuk doktorunuzu uyarmanız yararlı olur.

 

Kaynaklar:

 1. Bayley N. Manual for Bayley Scales of Infant Development 2nd ed. 1993; The Psychological Corporation, San Antoino TX.
 2. Black MM, Matula K. Essentials of Bayley Scales of Infant Development-II assessment. 2000; John Wiley And Sons, New York.
 3. Normal development: 4 years old. http://www.mdconsult.com/das/patient/body/78911307-4/627754099/10002/11073.html
 4. Normal development: 5 years old. http://www.mdconsult.com/das/patient/body/78911307-4/627754099/10002/10179.html
 5. Normal development: 6 yeras old. http://www.mdconsult.com/das/patient/body/78911307-4/627754099/10002/11900.html
 6. Normal development: 7 years old. http://www.mdconsult.com/das/patient/body/78911307-4/627754099/10002/14668.html