• N Aydınlı: Febril konvülsiyon, tanım, etyopatogenez, klinik, risk faktörleri
  22. Pediatri Günleri 18-20 nisan 2000 İstanbul, Bilimsel program ve özet kitabı s 165-168.
  Status epileptikusdaki hastaya yaklaşım paneli
   
 • N Aydınlı: Merkezi Sinir Sistemi Tüberkülozunda Tanı girişimleri ve Prognoz
  XXXVI. Türk Pediatri Kongresi 29 mayıs-2 haziran 2000 İstanbul, Bilimsel program ve özet kitabı s 91-93.
  Merkezi sinir sistemi tüberkülozu paneli
   
 • N. Aydınlı: Hipotonik Çocukta Nörolojik komplikasyonlar
  SSK Bakırköy 9. Pediatri günleri, 28-30 Mart 2001 İstanbul, Bilimsel program ve özet kitabı s 81-83. 
  Hipotonik süt çocuğuna yaklaşım paneli
   
 • N Aydınlı: Çocuklarda Beyin Ölümü: Etiyoloji ve klinik
  23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, 10 - 13 Nisan 2001 İstanbul, Bilimsel program ve özet kitabı s 99-103
  Çocuklarda beyin ölümü paneli
   
 • N Aydınlı: Çocukluk Çağında strok: Nörolojik açıdan
  23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, 10 - 13 Nisan 2001 İstanbul, Bilimsel program ve özet kitabı s 290-292.
  Çocukluk çağında strok paneli
   
 • N Aydınlı: Klinik, etiyoloji, acil tedavi
  7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 1 June 2001 İstanbul, s 60-65. 
  Akut konvülsiyonlu hastaya yaklaşım paneli
   
 • N Aydınlı: Nöral Tüp Defektlerinde Tedavi
  39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 haziran 2003 Kapadokya, Bilimsel program ve özet kitabı s 275-276. 
  Nöral tüp defektleri: korunma ve tedavi yaklaşımları paneli
   
 • N Aydınlı: Nöral tüp defektli çocuklarda nörolojik komplikasyonlar
  47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 ekim 2003 İstanbul, Bilimsel program ve özet kitabı s 172-173. 
  Çocuk sağlığı izleminde ilk 5 yaşta sık rastlanan gelişimsel ve ruhsal sorunlar paneli
   
 • N Aydınlı: Nöromotor gelişimsel sorunlar
  26. Pediatri Günleri ve 5. Pediatri Hemşireliği Günleri, 20-22 nisan 2004 İstanbul, Bilimsel program ve özet kitabı s 137-141.
  Serebral palsi paneli
   
 • N Aydınlı: Serebral palside prognoz
  27. Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri, 4-7 nisan 2005 İstanbul, Bilimsel program ve özet kitabı s 82.
   
 • N Aydınlı: Çocukluk Çağında Nörolojik Değerlendirme Kursu
  Kurs Yöneticisi
  29 Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri, nisan 2007 İstanbul
   
 • N Aydınlı: Nörometabolik Hastalıklarda Konvülsiyon
  IX Beslenme ve Metabolizma Kongresi
  Ekim 2007 İstanbul
   
 • N Aydınlı: Nörolojik Değerlendirme Kursu
  Kurs Sorumlusu
  30. Pediatri Günleri 2008
  14-17 Nisan İstanbul
   
 • N Aydınlı: Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizisine Klinik Yaklaşım
  30. Pediatri Günleri
  14-17 Nisan 2008
  Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizisinde Yaklaşım Paneli
   
 • N Aydınlı: Febril Konvülsiyonda Güncel Bilgiler
  31. Pediatri Günleri Nisan 2009 İstanbul
  Febril Konvülsiyon Paneli
   
 • N Aydınlı: Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme Kursu
  Kurs sorumlusu ve konuşmacı
  Çocuk Nörolojisi Kongresi
  2009 Mayıs İstanbul
   
 • N Aydınlı: Çocuklarda Baş Ağrıları (konferans)
  33. Pediatri Günleri
  2011 Nisan İstanbul
   
 • N Aydınlı: Hipotonik Çocuğa Yaklaşım (konferans)
  34. Pediatri Günleri
  2012 Nisan İstanbul 
   
 • N Aydınlı: Yeterli tetkik isteme sanatı. Semptomdan tanıya en kısa yol Konvülsiyon 
  İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  "Çapa Çocuk" Hafta sonu kursları
  2012 Nisan, İstanbul
   
 • N Aydınlı: Akut fokal defisit 
  T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nörolojisi BD
  Hafta Sonu Eğitim Programı
  3 Kasım 2012, İstanbul
   
 • N Aydınlı: Konvülziyon kliniği - Video gösterimi (interaktif) 
  T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nörolojisi BD
  Hafta Sonu Eğitim Programı
  3 Kasım 2012, İstanbul
   
 • N Aydınlı: Nörolojik Sorunlarda Erken Tanı: Neonatal nörolojik değerlendirme 
  Bezmialem-Cleveland Günleri
  Yenidoğan/Sütçocuğu Nöroloji Kongresi 
  8-9 Kasım 2012, İstanbul
   
 • N Aydınlı: Çocuk Nörolojisinde Aciller 
  İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İ. Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü
  Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 2012-2013 
  18 Ocak 2013, İstanbul
   
 • N Aydınlı: Olgu Sunumları ile Kraniyal Trombozlara Yaklaşım 
  35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri
  9-12 Nisan 2013, İstanbul
  N. Aydınlı: Epilepsi ve Epilepsiyi Taklit Eden Olayların Ayırıcı Tanısı
  Haseki Pediatri Günleri
  14 Aralık 2013, İstanbul
   
 • N Aydınlı: Çocukluk Çağı Epilepsilerinin Tanı ve İzleminde Çocuk Hekiminin Yeri. Tanı ve Yaklaşım 
  36.Pediatriİ Günleri ve 15.Pediatri Hemşireliği Günleri,
  8 - 11 Nisan 2014, İstanbul
   
 • N Aydınlı: Nörolojik açıdan gelişim geriliği olan çocuğa yaklaşım
  T. C. İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 2013-2014 
  16 Nisan 2014, İstanbul
   
 • N. Aydınlı: Riskli Bebeklerde Tıbbi Tanı ve Takip. Olgu örnekleri 
  Riskli bebeklerde Tıbbi Tanı ve Takip, Fizyoterapi ve Eğitim Yaklaşımları Sempozyumu
  Marmara Fizyoterapi Günleri II
  15 Mayıs 2014, İstanbul
   
 • N. Aydınlı: Süt çocukluğu çağında epilepsi ile karışan durumlar 
  Süt çocuğu konvülziyonu ve konvülziyona benzer durumlar paneli
  37. Pediatri Günleri ve 16.Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi
  8 – 11 Nisan 2015, İstanbul
   
 • N. Aydınlı, E. Akalan Femoral anteversiyon artışının çocuk gelişimindeki yeri, önemi, değerlendirilmesi.
  Gelişmekte Olan Çocuklarda Femoral Anteversiyon Artışının (Çarpık Bacaklılık) Biyomekanik Etkilerinin Tespit Edilmesi.214S049 nolu Tübitak Projesi Sempozyumu (18 şubat 2017), İstanbul.