Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış olan sözlü bildiriler

 1. Güldalı, E. Kıyan, N. Aydınlı, M. Çalışkan. Nöromüsküler Hastalıklarda İntensif Spirometrenin Pülmoner Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul 5-9 haziran 1999.
 2. Bilir, M. Özmen, N. Aydınlı, G. Güldalı, M. Çalışkan. Riskli yenidoğanlarda nörogelişimsel tedavinin 5. nöromotor gelişim sürecine etkisi. Uluslararası Nörolojik Rahabilitasyon Kongresi, Antalya 17 – 20 ekim 1999.
 3. G Güldalı, E Kıyan, N Aydınlı, M Çalışkan. Düchenne müsküler distrofili hastalarda inspiratuar kas eğitiminin solunum fonksiyonlarına etkisi. I. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul 10-12 mayıs 2000.
 4. Devrim, M. Çalışkan, Ü. Korkmazlar, B. Tatlı, N. Aydınlı, M. Özmen Spasatik diparezili olgularda görsel algı testi (WRAVMA) IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 8 - 10 Mayıs 2002, İzmir
 5. Ö. Yücel, B Tatlı, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen. Febril konvülsiyonda prospektif izlem. 39. Türk Pediatri Kongresi 17-22 haziran 2003, kapadokya
 6. Ünveren, B Tatlı, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen. Serebral palsili çocuklarda nörogelişimsel tedavi ve iş uğraşı tedavisinin yararlılığı. 47. Milli pediatri kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul.
 7. Z Hoşbay, S Tunçer, N Aydınlı. Spastik hemiparezili olgularda cerrahi restorasyon ve sonuçları. IX. Türk El ve Üst ekstremite cerrahi kongresi 19-23 mayıs 2004, Bodrum.
 8. Başkent G, Özmen M, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M. Spastik diparezili çocuklarda hipoterapinin kas tonusu ve motor fonksiyonlara etkisi. 27. pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri 4-7 nisan, İstanbul s 6.
 9. Başkent, M. Özmen, E. Akalan, B. Tatlı, N. Aydınlı, M. Çalışkan. Spastik diparezili çocuklarda hipoterapinin yürüme işlevine etkisi. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 11-14 mayıs 2005 Antalya s 19.
 10. MA Varkal, T Uzunhan, B Ekici, B Tatlı, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen. Çocukluk Çağında Guillain Barré Sendromu tanısı almış hastaların retrospektif değerlendirilmesi. 34. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2011, İstanbul
 11. Barış Ekici, Zeynep Hoşbay Yıldırım, Nur Aydınlı, Emine Erarslan, Kubilay Aydın Periventriküler lökomalazili hastalarda üst ekstremite fonksiyonlarının değerlendirilmesi 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 12. Gonca Bektaş, Nur Aydınlı. Müsküler distrofi kliniği ile gelen konjenital glikozilasyon bozukluğu olgusu. III. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu, 10-12 Mart 2016, İstanbul.
 13. Edibe Pembegül Yıldız, Şükran Poyrazoğlu, Gonca Bektaş, Aslı Derya Kardelen, Nur Aydınlı. Pediatrik Hastalarda Uzun Süreli Antiepileptik İlaç Kullanımının D-Vitamini Düzeyindeki Değişime Etkisi. Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri. 6.04.2016, İstanbul.
 14. Edibe Pembegül Yıldız, Gözde Yeşil, Gonca Bektaş, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Spinal Muskuler Atrofi ve Progresif Myoklonik Epilepsi Birlikteliği. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu. 12.03.2016, İstanbul.
 15. Edibe Pembegül Yıldız, Dilek Güneş, Gonca Bektaş, Tuğçe Aksu Uzunhan, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Sütçocuğu Döneminde İlaca Dirençli Epilepsi Gelişiminde Risk Faktörleri: Tek Merkez Deneyimi. Pediatri Günleri ve 18.Pediatri Hemşireliği Günleri. 2.4.2017, İstanbul.
 16. Melis Ulak Özkan, Edibe Pembegül Yıldız, Gonca Bektaş, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. NMDA Ensefaliti:Hareket Bozukluklarının Saklı Yüzü.Pediatri Günleri ve 18.Pediatri Hemşireliği Günleri. 2.4.2017, İstanbul.
 17. Tuğçe Aksu Uzunhan, Nur Aydınlı, Edibe Pembegül Yıldız, Gonca Bektaş, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Çocukluk Çağı İnmelerinde Nörolojik Prognoz.Pediatri Günleri ve 18.Pediatri Hemşireliği Günleri. 2.4.2017, İstanbul.
 18. Gonca Bektaş, Uğur Tekin, Melis Ulak Özkan, Edibe Pembegül Yıldız, Mine Çalışkan, Nur Aydınlı, Meral Özmen. Çocuklarda levetirasetamın davranışsal ve psikososyal etkileri: 3 aylık izlem, vaka-kontrol çalışması. Pediatri Günleri ve 18.Pediatri Hemşireliği Günleri. 2.4.2017, İstanbul.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış olan posterler

 1. Aydınlı, A. Nayır, M. Özek, M. Çalışkan, Ö. Pala, N. Pamir. İntraspinal kitle sonucu gelişen böbrek yetersizliği. XIV. Pediatri Günleri, İstanbul 14-17 nisan 1992. (Makale no: 7.)
 2. Aydınlı, E. Aksüyek, M. Çalışkan, S. Apak, M. Özmen. Nöral tüp defektli olgularda yaklaşım. Çocuk Nörolojisi Günleri, C-14, İstanbul 8-10 ekim 1992.
 3. Aksüyek, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen, S. Apak. Tedaviye dirençli epilepsilerin genel değerlendirilmesi ve tedavi prensipleri. Çocuk Nörolojisi Günleri, C-3, İstanbul 8-10 ekim 1992.
 4. Aydınlı, Ö. Pala. Nöral tüp defektli olgulara klinik yaklaşım. Türkiye Hastane Mütehassısları (Uluslararası katılımlı) VI: Tıp Kongresi, İstanbul 17-21 eylül 1994 (Makale no: 9).
 5. Özmen, T. Hızlı, M. Çalışkan, N. Aydınlı, Y. Yılmaz, S. Kumandaş, S. Apak. Febril konvülsiyon: 170 vakada EEG ve klinik özellikler. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon 18-21 eylül 1994.
 6. Aydınlı, M. Özmen, M. Calay, M. Çalışkan. Canavan hastalığı ve NMR spektroskopi (üç olgu sunusu). II. Çocuk Nörolojisi Günleri, İstanbul 21-22 eylül 1995 (Makale no: 24).
 7. Yılmaz, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen. Tedaviye dirençli çocukluk çağı epilepsilerinde lamotrigin. II. Çocuk Nörolojisi Günleri, İstanbul 21-22 eylül 1995.
 8. Çalışkan, G. Arslan, N. Aydınlı, P. Serdaroğlu, M. Özmen. Marinesco-Sjögren sendromu (iki olgu sunusu). II. Çocuk Nörolojisi Günleri, İstanbul 21-22 eylül 1995 (Makale no: 12).
 9. Hızlı, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen. West sendromunda prenatal etyoloji. II. Çocuk Nörolojisi Günleri, İstanbul 21-22 eylül 1995.
 10. Çalışkan, Y. Yılmaz, P. Serdaroğlu, N. Aydınlı, M. Özmen. Asit maltaz eksikliği – Hafif form. 18. Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi, P 10, İstanbul 15-17 nisan 1996 (Makale no: 26).
 11. Aydınlı, Ş. Poyraz, B. Kara, G. Özçelik, A. Kıyak, Y. Kozok, I. Bilge, A. Nayır, M. Çalışkan, S. Emre, A. Şirin. Akut dissemine ensefalomiyelite bağlı geçici nörojen mesane. 18. Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi, P 18, İstanbul 15-17 nisan 1996 (Makale no: 11).
 12. İlter, M. Özmen, M. Çalışkan, N. Aydınlı, A. Giray. Bir olgu nedeniyle moyamoya hastalığı. 19. Pediatri Günleri Çocuk ve Adolesan Hastalıklarına Psikososyal Yaklaşım, s 37. İstanbul 10-11 nisan 1997 (Makale no: 14).
 13. Üçsel, G. Can, K. Nişli, N. Aydınlı, A. Çoban. Preterm bebeklerde germinal matriks kanaması – İntraventriküler kanama. XLI. Milli Pediatri Kongresi, D 21. Van 27-30 haziran 1997.
 14. Aydınlı, M. Çalışkan, G. Acar, M. Özmen. Doğumsal brakiyal pleksus felçleri. 33. Türk Pediyatri Kongresi Pediatride Acil, A 7. İstanbul 29 eylül – 3 ekim 1997 (Makale no: 13).
 15. Aydınlı, M. Özmen, T. Kırış, M. Çalışkan, F. Ünal, Ö. Minareci. Akut hemipleji ve moyamoya hastalığı (Bir olgu sunusu). 33. Türk Pediyatri Kongresi Pediatride Acil, A 9. İstanbul 29 eylül – 3 ekim 1997 (Makale no: 17).
 16. Yılmaz, N. Aydınlı, M. Çalışkan, E. Öge, M. Özmen. Doğumsal brakiyal pleksus felci olan bir bebekte psödomeningosel ve epidüral koleksiyon. 33. Türk Pediyatri Kongresi Pediatride Acil, A İstanbul 29 eylül – 3 ekim 1997.
 17. Çalışkan, N. Aydınlı, E. Tonguç, A. Uncuoğlu, E. Ünüvar, G. Gökçay, M. Özmen. Okült spinal disrafi ve spinal ultrason. 33. Türk Pediyatri Kongresi Pediatride Acil, A 8. İstanbul 29 Eylül – 3 Ekim 1997 (Makale no: 16).
 18. Aydınlı, B. Taşkaya, M. Çalışkan, M. Özmen. Perinatal asfiksi ve nörolojik prognoz. İstanbul Tıp fakültesi 14. Kurultayı, P 44. İstanbul 27-31 mayıs 1998.
 19. Aydınlı, B. Taşkaya, E. Ünüvar, M. Çalışkan, M. Özmen. Perinatal asfikside görüntüleme ve prognoz. XLII. Milli Pediatri Kongresi, P 134. Kayseri 25-28 haziran 1998.
 20. İ. E. Taşkaya, M. Özmen, M. Çalışkan, N. Aydınlı, F. Kayadibi, E. Tonguç. Korpus Kallozum Agenezili Olgularda Klinik- Nöroradyolojik Değerlendirme. IV. Çocuk Nörolojisi Günleri, İstanbul 11-14 kasım 1998.
 21. Aydın, N. Aydınlı, B. Biner, M. Çalışkan, Ö. Devecioğlu, M. Özmen. Opsoklonus-myoklonus sendromu ile prezante olan bir nöroblastom olgusu. 21. Pediatri Günleri, İstanbul 5-7 nisan 1999.
 22. Çelik, A. Somer, N. Aydınlı, M. Çalışkan. Rekürran infeksiyon sonrası konjenital sitomegalovirüs olgusu. 22. Pediatri Günleri, P 3. İstanbul 18 – 21 nisan 2000.
 23. Tatlı, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen. Nadir görülen bir sendrom: Moebius sendromu. 22. Pediatri Günleri, P 7. İstanbul 18 – 21 nisan 2000.
 24. Erkesim, M. Özmen, A. Ünüvar, A. Somer, N. Aydınlı, M. Çalışkan. Orbital selülit – kavernöz sinüs trombozu birlikteliği. 22. Pediatri Günleri, P 10. İstanbul 18 – 21 nisan 2000.
 25. Söğüt, M. Özmen, S. Sencer, M. Çalışkan, N. Aydınlı, T. Ertuğrul, E. Tonguç, F. Kayadibi. Tüberoz sklerozlu olgularda klinik değerlendirme. 22. Pediatri Günleri, P 11. İstanbul 18 – 21 nisan 2000.
 26. A. Özdemir, E. Ünüvar, F. Oğuz, H. Akar, N. Aydınlı, M. Sıdal. Vaka sunumu: Tethered kord anomalisi. 22. Pediatri Günleri, P 12. İstanbul 18 – 21 nisan 2000.
 27. Baslo, N. Aydınlı, M. Calay, M. Çalışkan, M. Özmen. Sturge-Weber sendromunda kranyal görüntüleme bulguları. 22. Pediatri Günleri, P 13. İstanbul 18 – 21 nisan 2000.
 28. Yaşar, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen. Ak madde kaybı ile giden bir ansefalopati: Van der Knaap hastalığı. 22. Pediatri Günleri, P 14. İstanbul 18 – 21 nisan 2000.
 29. Diri, M. Özmen, N. Aydınlı, M. Çalışkan, S. Sencer. Komplike febril konvülsiyon ve mesial temporal skleroz. 22. Pediatri Günleri, P 17. İstanbul 18 – 21 nisan 2000.
 30. Selçuk, U. Deveci, N. Aydınlı, Y. Parman, N. Öztuna, M. Poda, A. Say. Friedreich ataksisi. 22. Pediatri Günleri, P 1. İstanbul 18 – 21 nisan 2000.
 31. Söğüt A, Özmen M, Sencer S, Çalışkan M, Aydınlı N, Ertuğrul T, Tonguç E, Kayadibi F. Tüberoz sklerozlu olgularda klinik-nöroradyolojik değerlendirme. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 mayıs 2000, Ankara p 25.
 32. Aydınlı N, Calay M, Kayserili H, Çalışkan M, Özmen M. Sjogren Larsson sendromunda manyetik rezonans spektroskopi. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 mayıs 2000, Ankara p22.
 33. Baslo G, Aydınlı N, Karaböcüoğlu M, Çalışkan M, Özmen M. Aksonal Guillain Barré sendromu. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 mayıs 2000, Ankara p 14.
 34. Tatlı B, Özmen M, Aydınlı N, Çalışkan M, Sencer S. Geç başlayan krabbe hastalığı. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 mayıs 2000, Ankara p 12.
 35. Aydınlı N, Baslo B, Çalışkan M, Ertaş M. Gevşek bebekte kas ultrasonu ve yüzeyel EMG (ön çalışma sonuçları). II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 mayıs 2000, Ankara p 10.
 36. Aydınlı N, Baslo B, Çalışkan B, Ertaş M. Gevşek bebekte kas ultrasonu ve EMG. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 24-28 mayıs 2000, Antalya p 18.
 37. Aydınlı N, Çalışkan M, Tatlı B, Özmen M. Tedaviye dirençli hastalarda Sulthiam ile deneyim. II. Ulusal Epilepsi Kongresi 2000, İstanbul p 29.
 38. Aydınlı N, Aksüyek E, Arslan G, tatlı B, Çalışkan M, Özmen M. Tedaviye dirençli miyoklonik epilepsi. II. Ulusal Epilepsi Kongresi 2000, İstanbul p 30.
 39. Çivilibal M, Aydınlı N, Selçuk N, Hanlı C, Saltan Ö, Okur V, Say A. Menenjit sonrası spinal blok: Olgu sunumu. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi 29 mayıs-2 haziran 2000 İstanbul, p108.
 40. Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Çocukluk çağında inme: 42 olguda klinik, etyoloji ve prognoz. Uluslararası katılımlı 44. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 eylül 2000, İstanbul p 27.
 41. Binnetoğlu K, Tatlı B, Aydınlı N, Aydın K, Çalışkan M, Özmen M. Mültipl skleroz, asemptomatik bir olgu sunumu. 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri hemşireliği Günleri, 10 - 13 Nisan 2001, İstanbul, p 57.
 42. Aydınlı N, Aydın K, Çalışkan M, Özmen M. Hallervorden Spatz sendromu - iki olgu sunusu ve kraniyal magnetik rezonans görüntüleme bulguları. 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri hemşireliği Günleri, 10 - 13 Nisan 2001, İstanbul, p 44
 43. Kaya H, Tatlı B, Aydınlı N, Sencer S, Çitak A, Çalışkan M. Transvers miyelit ile Guillain-Barré sendromu ayırıcı tanısında sorunlar. 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri hemşireliği Günleri, 10 - 13 Nisan 2001, İstanbul p 42
 44. Torun E, Tatlı B, Aydınlı N, Baykal T, Hüner G. Hidroksi glutarik asidüri - iki kardeş olgu sunumu. 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri hemşireliği Günleri, 10 - 13 Nisan 2001, İstanbul p 43.
 45. Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Çocuk epilepsilerinin sınıflaması. 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri hemşireliği Günleri, 10 - 13 Nisan 2001, İstanbul p 40.
 46. Aydınlı N, Baslo B, Çalışkan M, Ertaş M. Gevşek bebeklerin değerlendirilmesinde klinik, EMG ve kas ultrasonu. 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri hemşireliği Günleri, 10 - 13 Nisan 2001, İstanbul p 41.
 47. Ögeyik G, Aydınlı N, Çalışkan M. Kurum bakımındaki çocuklarda nöromotor gelişimin değerlendirilmesi. 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri hemşireliği Günleri, 10 - 13 Nisan 2001, İstanbul p39.
 48. Somer A, Yalçın I, Salman N, Aydınlı N, Güler N, Çalışkan M, Öneş Ü, Özmen M. Tüberküloz menenjit: 180 pediyatrik vakanın değerlendirilmesi. 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 1 June 2001, İstanbul TP 17.
 49. Özmen M, Çalışkan M, Tatlı B, Selçuk N, Aydınlı N, Kayserili H, Demirkol M. Gelişimsel geriliği olan çocuklarda etiolojik değerlendirme.7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 1 June 2001, İstanbul TP 54.
 50. Eraslan E, Kayadibi F, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Serebral palsili çocuklarda eğitim. 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 1 June 2001, İstanbul TP 64.
 51. Acar G, Özmeral F, Akalın E, Aktaş G, Bilir F, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Serebral palsili çocuklarda fizyoterapi sonuçlarımız. 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 1 June 2001, İstanbul TP 65.
 52. Acar G, Aktaş G, Özmeral F, Bilir F, Akalın E, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Nöral tüp defektli olgularda düzenli rehabilitasyon programının önemi. G. Acar, G. Aktaş, F. Özmeral, F. Bilir, E. Akalın, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen. 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 1 June 2001, İstanbul TP 69.
 53. Akalın E, Özmen M, Temelli Y, Aydınlı N, Çalışkan M. Serebral palsili çocuklarda botulinum toksini-A tedavisinin etkinliği. 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 1 June 2001, İstanbul TP71.
 54. Toros A, Yalçın I, Aydınlı N, Salman N, Çalışkan M, Özmen M, Bayındır Ç. Stereotaksik biopsi ile tanı konulan bir merkezi sinir sistemi tüberkülozu vakası. II. Ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi, 26-29 ekim 2001, Adana p 1.
 55. Selçuk N, Çivilibal N, Devecioğlu U, Aydınlı N, Kayserili H, Hanlı C. Psödoakondroplazi: Bir olgu sunumu. Uluslararası Katılımlı 45. Milli Pediatri Kongresi 30 eylül-5 ekim 2001 Erzurum p 27.
 56. Bilgen Z, Özmen M, Aydınlı N, Çalışkan M, Tatlı B, Aydın K. Serebral parezinin spastik tetraparezi türünde etiyolojik ve klinik değerlendirme. IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 8 - 10 Mayıs 2002, İzmir p 34.
 57. Yılmaz K, Buran Y, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Hiperekpleksia-olgu sunumu. 25. Pediatri Günleri, Nisan 2003 İstanbul p 29.
 58. Gündoğdu M, Gökalp S, Tatlı B, Yılmaz K, Ünüvar A, Hüner G, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Sigmoid sinüs trombozu-protein C ve metiltetrahidrofolat redüktaz eksikliği-olgu sunumu. 25. Pediatri Günleri, Nisan 2003 İstanbul p 27.
 59. Torun E, Özkan S, Bilir F, Acar G, Tatlı B, Aydınlı N, Özmen M, Çalışkan M. Doğumsal brakial pleksus felçlerinde tanı yaklaşımları ve prognoz. 25. Pediatri Günleri, Nisan 2003 İstanbul p 28.
 60. Tatlı B, Keskin M, Güneş L, Yılmaz K, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Akut hemorajik ensefalomiyelit görüntüsü ile atipik bir herpes ensefalit olgusu. 25. Pediatri Günleri, Nisan 2003 İstanbul p 62.
 61. Güneş L, Tatlı B, Yılmaz K, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Ayrı yumurta dördüzlerinden birinde SSPE gelişimi - Olgyu sunumu. Pediatri Günleri, Nisan 2003 İstanbul p 105.
 62. Özcan A, Yılmaz K, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Psödotümür serebri: Dört olgu sunumu. 25. Pediatri Günleri, Nisan 2003 İstanbul p 30.
 63. Yılmaz K, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Çocukluk çağı epilepsilerinde topiramat deneyimlerimiz. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Mayıs 2003 Adana p 2.
 64. Hoşbay Z, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, özmen M. Preterm ve term yenidoğanlarda Bayley Infant Gelişim Skalası II ile Alberta Infant Motor Skalası’nın karşılaştırılması. 47. Milli Pediatri Kongresi 21-23 ekim 2003, İstanbul.
 65. Dallıoğlu S, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Preterm ve term riskli yenidoğanlarda erken fizyoterapinin yararlılığı. 47. Milli Pediatri Kongresi 21-23 ekim 2003, İstanbul.
 66. Tahmiscioğlu F, Dilek F, Kara B, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Sencer S. İzole tek taraflı talamik kanama: Olgu sunumu. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 294.
 67. Kılıç Ö, Gedik H, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Çocukluk çağının nadir bir hastalığı: Alternan hemipleji. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 293.
 68. Özmen M, Çalışkan M, Tatlı B, Aydınlı N, Selçuk N, Kayserili H, Demirkol M. Gelişimsel geriliği olan çocuklarda etiolojik değerlendirme. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 280.
 69. Aksu T, Kara B, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Sencer S, İmer M, Aydın K, Kocaman C, Aslan G. Dirençli epilepsi-kortikal displazi birlikteliği: Olgu sunumu. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 289.
 70. Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Soysal D, Çıtak A, Üçsel R, Karaböcüoğlu M, Uzel N, Sarıbeyoğlu E, Ünüvar A, Karakaş A, Anak S, Devecioğlu Ö, Ağaoğlu L, Aydın K, Sencer S. Çocukluk çağında inme: 79 olguda klinik, etioloji ve prognoz. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 281.
 71. Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Sencer A, Kırış T, Aydın K, Sencer S. Moyamoya hastalığı: 8 olguda klinik, etioloji, prognoz ve protrombotik değerlendirme. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 286.
 72. Tatlı B, Soysal D, Çıtak A, Aydınlı N, Üçsel R, Karaböcüoğlu M, Çalışkan M, Özmen M, Uzel N. Çocukluk çağında status epileptikus: 48 olguda etioloji, tedavi ve prognoz. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 282.
 73. Gökçe M, Yaramış A, tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Şişman C, Aksüyek E. Jüvenil miyastenia gravis: Olgu sunumu. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 290.
 74. Pişkin S, Akal D, Sönmezer G, Somer A, Yalçın A, Salman N, Tatlı B, Aydınlı N, Badur S. AIDS demans kompleksi ve serebral kitle: Vaka sunumu. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 236.
 75. Pişkin S, Somer A, Salman N, Tatlı B, Aydınlı N, Yalçın I. Akut görme kaybı ile prezante olan merkezi sinir sistemi tüberkülozu vakası. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 228.
 76. Pişkin S, Somer A, Bitigen Ö, Kara B, Aydınlı N, Tutkun İT, Salman N, Yalçın I. Prülan menenjiti taklit eden Behçet Hastalığı vakası. 26. Pediatri Günleri 20-22 nisan 2004 İstanbul. Bilimsel Program ve Özet Kitabı s 253.
 77. Tatlı B, Soysal D, Yılmaz K, Çıtak A, Yaramış A, Aydınlı N, Üçsel R, Karaböcüoğlu R, Çalışkan M, Özmen M, Uzel N. Çocukluk çağında status epileptikus: 48 olguda etioloji, tedavi ve prognoz. VI: Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 12-15 mayıs 2004, Ankara p 11.
 78. Tatlı B, Yılmaz K, Yaramış A, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Soysal D, Çıtak A, Üçsel R, Karaböcüoğlu M, Uzel N, Sarıbeyoğlu E, Ünüvar A, Karakaş A, Anak S, Devecioğlu Ö, Ağaoğlu L, Aydın K, Sencer S. Çocukluk çağında inme: 79 olguda klinik, etioloji ve prognoz. VI: Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 12-15 mayıs 2004, Ankara p 12.
 79. Yılmaz K, Tatlı B, Yaramış A, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Topiramat kullanan hastalarda hipohidroz ve ter testi. VI: Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 12-15 mayıs 2004, Ankara p 13.
 80. Kara B, Kayserili H, Çalışkan M, Tatlı B, Yaramış A, Aydınlı N, Özmen M, İmer M, Apak MY. Kabuki sendromu-subaraknoid kist birlikteliği: Olgu sunumu. VI: Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 12-15 mayıs 2004, Ankara p 96.
 81. Gökçe M, tatlı B, Yaramış A, Yılmaz K, Aksüyek E, Aydınlı N, Çalışkan M, Deymeer F, Özmen M. Jüvenil miyastenia gravis, timektomi yaşı. VI: Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 12-15 mayıs 2004, Ankara p 148.
 82. Kara B, Yaramış A, tatlı B, şener D, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Süt Çocuğu dirençli epilepsi ayırıcı tanısında alternan hemipleji. 27. Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri 4-7 nisan 2005, İstanbul p 59.
 83. Kara B, Aydın K, Yılmaz C, Tatlı B, Yaramış A, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Erken başlangıçlı mültipl skleroz: Olgu sunumu. 27. Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri 4-7 nisan 2005, İstanbul p 60.
 84. Kara B, Kayserili H, Tatlı B, Yaramış A, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Angelman sendromu: Dokuz olguda klinik ve elektroansefalografik bulgular. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 11-14 mayıs 2005, Antalya p 61.
 85. Kara B, Somer A, Pişkin S, Aydınlı N, Tutkun İT, Salman N, Yalçın I. Aseptik menenjit bulgularıyla başvuran Nöro-Behçet olgusu. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 11-14 mayıs 2005, Antalya p 67.
 86. Yaramış A, Kara B, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Kabakulak enfeksiyonu sonrası bilateral talamus tutulumuyla seyreden ADEM vakası. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 11-14 mayıs 2005, Antalya p 70.
 87. Tatlı B, Çalışkan M, Aydınlı N, Özmen M. İnfantil nöronal ceroid – lipofuksinosis ( CLN 1) . 8. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 3-6 Mayıs 2006, Ankara, p 131.
 88. Tatlı B, Aydın K, Sencer S , Anayurdu B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M: Elektriksel statos epileptikusun beyin üzerindeki etkilerinin MR yöntemleri ile eş zamanlı değerlendirilmesi. 8. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 3-6 Mayıs 2006, Ankara, p 131.
 89. Tatlı B, Çalışkan M, Aydınlı N, Özmen M. SSPE 5 yıllık değerlendirme. 8. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 3-6 Mayıs 2006, Ankara, p 131.
 90. Tatlı B, Çalışkan M, Aydınlı N, Akalan E, Acar G, Bilir F, Özmeral F, Temelli Y, Apak S. Serebral palside değişen panoroma- 10 yıllık değerlendirme. 8. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 3-6 Mayıs 2006, Ankara, p 132.
 91. Özmen M, Dilber C, Tatlı B, Çalışkan M, Aydınlı N : Ağır myoklonik epilepsi; 8 olguda klinik değerlendirme. 6. Çocuk Nörolojisi Günleri 24-26 Mayıs 2007, İstanbul, p.54.
 92. Çalışkan M, Dilber C, Alpago S, Arslan G, Aydınlı N, Özmen M . PEHO sendromu. 6. Çocuk Nörolojisi Günleri 24-26 Mayıs 2007, İstanbul, p.54.
 93. Hançerli S, Çalışkan M, Montevallı N, Tatlı B, Aydınlı N, Özmen M. West Sendromuna Bağlı Otistik Bozukluklar. 30. Pediatri Günleri, 14-17 Nisan 2008, İstanbul. Sayfa 239
 94. Tatlı B, Özmen M, Çalışkan M, Aydınlı N, Eraslan E, Yüksel A, Has R, İbrahimoğlu L, Kalelioğlu İ. Antenatal korpus kallozum agenezisi tanısı alan olgularımızın değerlendirilmesi. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Trabzon. Sayfa 116
 95. Tatlı B, Özmen M, Çalıuşkan M, Aydınlı N, Eraslan E, Yüksel A, Has R, İbrahimoğluL, Kalelioğlu İ. Fetal serebral sınırda ventrikülomegalili olgularımızda prognostik değerlendirme. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Trabzon. Sayfa124
 96. Küçükuğurluoğlu Y, Dilber C, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Atipik seyirli SSPE olgularımız. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Trabzon. Sayfa 183
 97. Dilber C, Küçükuğurluoğlu Y, Demirkol D, Tatlı B, Aydınlı B, Çalışkan M, Özmen M. Akut motor aksonal nöropati ile birlikte görülen ADEM olgusu. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Trabzon. Sayfa 184
 98. Dilber C, Küçükuğurluoğlu Y, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Akut motor afazi ile birlikte seyreden hemiparezi olgusu. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Trabzon. Sayfa 185
 99. Baş N, Küçükuğurluoğlu Y, Aydınlı N, Çalışkan M. Doğumsal Miyotonik Distrofi. Olgu Sunumu. 31. Pediatri Günleri, 14-17 Nisan 2009, İstanbul. Sayfa 233
 100. Aksakal MZT, Küçükuğurluoğlu Y, Yörük ZN, Nayır A, Tatlı B, Özmen M. Sporadik Hemiplejik Migren: Vaka Sunumu. 31. Pediatri Günleri, 14-17 Nisan 2009, İstanbul. Sayfa 233
 101. Küçükuğurluoğlu Y, Tatlı B, Demirkol D, Özmen M, Çalışkan M, Aydınlı N. Miyasteni ve distrofinopati birlikteliği: olgu sunumu. 11. Ulusal Çocu Nörolojisi Kongresi 27-29 Mayıs 2009, İstanbul. Sayfa 71
 102. Küçükuğurluoğlu Y, Tatlı B, Demirkol D, Özmen M, Çalışkan M, Aydınlı N. Çabuk yorulma, egzersiz sırasında kramp. Tanınız nedir? 11. Ulusal Çocu Nörolojisi Kongresi 27-29 Mayıs 2009, İstanbul. Sayfa 72
 103. Küçükuğurluoğlu Y, Tatlı B, Demirkol D, Özmen M, Çalışkan M, Aydınlı N. Tetanoz aşısı sonrası gelişen poliradikülopati: Olgu sunumu. 11. Ulusaln Çocu Nörolojisi Kongresi 27-29 Mayıs 2009, İstanbul. Sayfa 102
 104. Hançerli S, Çiftçi C, Somer A, Salman N, Aydın B, Aydınlı N, Ünüvar A. Hiponatremi, tromboz, ve yaygın tüberkülomların eşlik ettiği tüberküloz menenjit: Olgu sunumu. 53. Türkiye Milli pediatri Kongresi, 21-25 Ekim 2009, Muğla. Poster 81
 105. Dilber C, Çalışkan M, Tatlı B, Aydınlı N, Mukaddes NM, Sönmezoğlu K, Nişli S, Özmen M. Otizmi olan West sendromlu çocuklarda PET bulguları. 32. Pediatri Günleri, 27-30 Nisan 2010, İstanbul. Sayfa 145 (Prof. Dr. Cihat Tahsin Gürson en İyi sözel yarışmasında birincilik ödülü)
 106. Ekici B, Çalışkan M, Tatlı B, Aydınlı N, Özmen M. Çocuklarda Enjeksiyon Sonrası Gelişen Siyatik Sinir Hasarı. 32. Pediatri Günleri, 27-30 Nisan 2010, İstanbul. Sayfa 172
 107. Ekici B, Çalışkan M, Tatlı B, Aydınlı N, Özmen M. Menkes Hastalığında Beklenmedik Bir Görüntüleme Bulgusu: Temporal lobda ödem. 32. Pediatri Günleri, 27-30 Nisan 2010, İstanbul. Sayfa 173
 108. Çalışkan M, Ekici B, Soydemi D, Küçükuğurluoğlu Y, Aydınlı N, Tatlı B, Özmen M. Menkes hastalığı: 2 olgu sunumu. 46. Türk Pediatri Kongresi, 18-22 mayıs 2010, İzmir. Türk Pediatri Arşivi , 2010: 45; 206
 109. Dilber C, Çalışkan M, Sönmezoğlu K, Nisli S, Mukaddas N, Tatlı B, Aydınlı N, Özmen M. Otizmi olan West sendromlu çocuklarda PET bulguları. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Konya. Sayfa 58
 110. Ekici B, Tatlı B, Çalışkan M, Aydınlı N, Özmen M. Menkes hastalığında beklenmedik bir görüntüleme bulgusu: Temporal Lobda ödem. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Konya. Sayfa 68
 111. Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Apak S, Ekici B. İnfantil nöroaksonal distrofi: İstanbul Tıp fakültesi Çocuk Nörolojisi deneyimi (1988-2008) 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Konya. Sayfa 140
 112. Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Ekici B. Nöronal ceroid lipofuscinosis: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi deneyimi (2003-1010). 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Konya. Sayfa 140
 113. Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Kara B, Yaramış A, Dilber C, Yılmaz K, Küçükuğurluoğlu Y, Ekici B. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Konya. Sayfa 141
 114. M Bulut, B Ekici, T Uzunhan, N Aydınlı, M Çalışkan Mültipl Sklerozda Beyin sapı Tutulumu: Olgu Sunumu 34. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2012 İstanbul
 115. Barış Ekici, Tuğçe Uzunhan, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan Koreatetoz ile Başvuran Nüks Herpes Simplex Virüs Ensefaliti 34. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2012 İstanbul
 116. Fatih Aygün, Barış Ekici, Nur Aydınlı, Firdevs Baş, Burak Tatlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen Anti-Epileptik İlaç Kullanan Çocuklarda Tiroid Hormonlarının Değerlendirilmesi 34. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2012 İstanbul
 117. Melis Ulak, Tuğçe Aksu Uzunhan, Melike Ersoy, Sunay Aktaş, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan Gece Korkuları İle Ayırıcı Tanı: Frontal Lob Epilepsisi 34. Pediatri Günleri 3 - 6 Nisan 2012 İstanbul
 118. Tuğçe Aksu Uzunhan, Melike Ersoy, Nur Aydınlı, Gülden Gökçay, Mine Çalışkan Geç infantil ve Juvenil Metakromatik lökodistrofi Dört Olgu Sunumu 34. Pediatri Günleri 3 - 6 Nisan 2012 İstanbul
 119. Tuğçe Aksu Uzunhan, Metin Uysalol, Barış Ekici, İsmail Yıldız, Agageldi Annayev, Kubilay Aydın, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan Akut Görme Kaybı ve Multipl Skleroz Olgu Sunumu 34. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2012 İstanbul
 120. Nurinisa Karagöz, Barış Ekici, Melike Ersoy, Tuğçe Aksu Uzunhan, Gülden Gökçay, Mine Çalışkan, Nur Aydınlı Nörolojik Tutulum ile Gelen Geç Tanı Propiyonik Asidemi Olgusu 34. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2012 İstanbul
 121. Tuğçe Aksu Uzunhan, Barış Ekici, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen Septo-Optik Displazi:Olgu Sunumu 34. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2012 İstanbul
 122. N. Sığan, T Aksu, E Eraslan, B Tatlı, N Aydınlı, M çaluşkan, M Özmen Serebral Palsili Çocuklarda Oromotor Eğitimin Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi 34. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2012 İstanbul
 123. G Asker, B Ekici, B Tatlı, M Çalışkan, A Kılıçi N Aydınlı, M Özmen Ataksi Olmaksızın Oftalmopleji ve Arefleksi ile Prezante Olan Miller Fisher Sendromu Variantı 34. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2012 İstanbul
 124. Utkucan Uçkun, Vildan Ertekin, Mustafa Serdar Cantez, Nelgin Gerenli, Mine Güllüoğlu, Nur Aydınlı, Özlem Durmaz Joubert sendromu ve konjenital hepatik fibrozis birlikteliği: Olgu sunumu 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 125. Tuğçe Aksu Uzunhan, Umut Altunoğlu, Nur Aydınlı Hallermann-Streiff sendromu: Olgu sunumu 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 126. Tuğçe Aksu Uzunhan, Gülsün Özlem Ay, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Serap Karaman, Ömer Devecioğlu Serebellar tutulumla seyreden hemofagositik lenfohistiositoz: Olgu sunumu 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 127. Tuğçe Aksu Uzunhan, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Kubilay Aydın İnme ile tanı alan Nörofibromatozis tip I: Olgu sunumu 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 128. Elif Köseoğlu, Tuğçe Uzunhan, Mine Çalışkan, Nur Aydınlı Fasiyal hemanjiyom yokluğunda Sturge Weber Sendromu 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 129. Bahattin Sayınbatur, Gülsün Özlem Ay, Melike Ersoy, Tuğçe Aksu Uzunhan, Gülden Gökçay, Nur Aydınlı, MübeccelDemirkol, Mine Çalışkan Ciddi seyirli hiperkespleksiya olgusu 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 130. Bahattin Sayınbatur, Tuğçe Aksu Uzunhan, Müge Dolgun, Aydın Aydoseli, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan Tedaviye dirençli diskinetik serebral palsili iki olgu 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 131. Bahattin Sayınbatur, Gülsün Özlem Ay, Tuğçe Aksu Uzunhan, Sare Güntülü Şık3, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan Atipik Klinik Seyirli İki SSPE Olgusu 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 132. Hakan Çakır, Tuğçe Aksu Uzunhan, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan Bir çocuk ihmali çeşiti: Önlenebilir ev kazaları 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 133. Elif Köseoğlu, Tuğçe Uzunhan, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Aydın Aydoseli, Ömer Özdemir VP şantın nadir bir komplikasyonu: şant kopması 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri hemşireliği Günleri 9-12 Nisan 2013 İstanbul
 134. Muhammed Ali Varkal, Tuğçe Aksu Uzunhan, Barış Ekici, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen Çocukluk Çağında Guillain-Barre Sendromu Tanısı Almış Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22 – 25 Mayıs 2013 Sivas
 135. Seray Nural Sığan, Tuğçe Aksu Uzunhan, Barış Ekici, Emine Eraslan, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen Serebral Palsili Çocuklarda Oromotor Eğitimin Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkileri XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22 – 25 Mayıs 2013 Sivas
 136. Fatih Aygün, Tuğçe Aksu Uzunhan, Burak Tatlı, Firdevs Baş, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen Anti-Epileptik İlaç Kullanan Çocuklarda Tiroid Hormonlarının Değerlendirilmesi XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22 – 25 Mayıs 2013 Sivas
 137. Güntülü Sare Duran, Tuğçe Aksu Uzunhan, Barış Ekici, Agop Çıtak, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Colq Gen Mutasyonu İlişkili Konjenital Miyastenik Sendrom; Olgu Sunumu XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22 – 25 Mayıs 2013 Sivas
 138. Fatmanur Boylu, Ekin Akalan,Tuğçe Aksu Uzunhan, Shavkat Kuchimov, Nur Aydınlı, Yener Temelli Serebral Palsili Çocuklarda Kinezyolojik Bantlama Ayak-Ayak Bileği Ortezin Yürümedeki Etkisini Artırır mı? XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22 – 25 Mayıs 2013 Sivas
 139. Bahattin Sayınbatur, Didem Soydemir, Tuğçe Aksu Uzunhan, Seher Naz Yeni, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Progresif Myoklonik Epilepsi Nadir Nedenlerinden Lafora Hastalığı : İki Kardeş Olgu XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22 – 25 Mayıs 2013 Sivas
 140. Hacer Gündoğdu Aktürk, TuğçeAksu Uzunhan, Selda Hançerli Törün, Cemile Pehlivanoğlu, Nur Aydınlı, Sevinç Emre, Ömer Devecioğlu, Nuran Salman, Ayper Somer Otoimmünite, Nörolojik Bulgular ve Vaskülit ile Farklı bir Klinik Antite olan Otozomal Resesif Hiperimmüng- lobulin E Sendromu: Olgu Sunumu 36.Pediatri Günleri ve 15.Pediatri Hemşireliği Günleri, 8 - 11 Nisan 2014, İstanbul
 141. Edibe Pembegül Yıldız, Burak Tatlı, Barış Ekici, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Yenidoğan Konvülziyonlarında Etyolojik ve Prognositik Faktörlerin Değerlendirilmesi 36.Pediatri Günleri ve 15.Pediatri Hemşireliği Günleri, 8 - 11 Nisan 2014, İstanbul
 142. Tuğçe Aksu Uzunhan, Elif Kocasoy Orhan, Barış Baslo, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen Çocukluk Çağında Nadir Bir Tanı: Lambert Eaton Miyastenik Sendrom 36.Pediatri Günleri ve 15.Pediatri Hemşireliği Günleri, 8 - 11 Nisan 2014, İstanbul
 143. Tuğçe Aksu Uzunhan, UmutAltunoğlu, Nur Aydınlı Xp21 Bölgesinde Translokasyon ile Bir Kız Olguda Duchenne Müsküler Distrofi 36.Pediatri Günleri ve 15.Pediatri Hemşireliği Günleri, 8 - 11 Nisan 2014, İstanbul
 144. Edibe Pembegül Yıldız, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Rufinamidin Etkinliği. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Mayıs 2015
 145. Edibe Pembegül Yıldız, Gonca Bektaş, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Pediatrik Multipl Sklerozda Kliniğimizin Son Bir Yıllık Deneyimi. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Mayıs 2015
 146. Edibe Pembegül Yıldız, Gonca Bektaş, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Akut Flask Paralizinin Nadir Nedeni: İki Olgu Sunumu. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Mayıs 2015
 147. Edibe Pembegül Yıldız, Sezen Şişko, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Kesin Tanı Serebral Palsi mi? Pelizaeus-Merzbacher Hastalığı-Olgu Sunumu. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Mayıs 2015
 148. Edibe Pembegül Yıldız, Mehmet Yıldız, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Opsoklonus-Myoklonus Sendromu- Olgu Sunumu. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Mayıs 2015
 149. Edibe Pembegül Yıldız, Fidan Halilova, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Hirayama Sendromu- Olgu Sunumu. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Mayıs 2015
 150. Edibe Pembegül Yıldız, Fatih Keleşoğlu, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Primer Merkezi Sinir Sistemi Vasküliti-Olgu Sunumu. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Mayıs 2015
 151. Gonca Bektaş, Mehmet Yıldız, Nur Aydınlı. Çocukluk çağı inmelerinde genetik risk faktörlerinin önemi. III. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu, 10-12 Mart 2016, İstanbul.
 152. Gonca Bektaş, Edibe Pembegül Yıldız, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Çocukluk Çağı Psödotümör Serebri Sendromunda Etyoloji, Prognoz Ve Rekürrensin Değerlendirilmesi. Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri. 6.04.2016
 153. Serap Sapmaz, Gonca Bektaş, Edibe Pembegül Yıldız, Tuğba Kalaycı, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Smith-Lemli-Opitz Sendromu: Multipl Konjenital Anomaliler İle Karakterize Bir Metabolik Hastalık.Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri. Nisan 2016
 154. Mehmet Yıldız, Gonca Bektaş, Edibe Pembegül Yıldız, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. Pediatrik İskemik İnmeyi Taklit Eden Pons Gliomu Olgu Sunumu. Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri. Nisan 2016.
 155. Melis Ulak Özkan, Sevgi  Özdemir, Gonca Bektaş, Edibe Pembegül Yildiz, Nur Aydinli, Mine Çalişkan, Meral Özmen. Benign İntrakraniyal Hipertansiyon Ayırıcı Tanısı: Nöro-Behçet Hastalığı 9. Pediatri Günleri   Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2017
 156. Emrullah Aygüler, Melis Ulak Özkan, Edibe Pembegül Yıldız, Gonca Bektaş, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen. WEST sendromunda nadir bir neden: MCA infarkti. Pediatri Günleri   18.Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2017
 157. Melis Ulak Özkan, Murat Kardaş, Tuğçe Aksu Uzunhan, Edibe Pembegül Yıldız, Gonca Bektaş, Nur Aydınlı. Nadir bir myopati nedeni: Nemaline Myopati.  Pediatri Günleri   18.Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2017
 158. Gonca Bektaş ,Uğur Tekin, Melis Ulak Özkan, Edibe  Pembegül Yıldız, Mine  Çalışkan, Meral  Özmen,  Nur Aydınlı.  Çocuklarda levetirasetamın davranışsal ve psikososyal etkileri: 3 aylık izlem, vaka-kontrol çalışması. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi No: 014 19-23 Nisan 2017 Antalya