1. Ö. Pala, H. Erkal, N. Aydınlı, H. Öztürk, B. Ünal, G. Bayrak.

  Renal tübüler asidoz.

  Haseki Tıp Bülteni 29 (1): 53-63, 1991.

 2. Ö. Pala, N. Aydınlı, H. Öztürk, B. Ünal.

  Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenme.

  Haseki Tıp Bülteni 29 (1): 64-74, 1991.

 3. Ö. Pala, N. Aydınlı, T. Aydın, H. Öztürk, B. Ünal, G. Savaş.

  Selim intrakraniyal hipertansiyon.

  Haseki Tıp Bülteni 29 (2): 135-138, 1991.

 4. Ö. Pala, N. Aydınlı, G. Savaş, H. Öztürk.

  Septik şokla birlikte olan enfeksiyöz purpuraların prognozunda Stiehm-Damrosch kriterleri ve CRP.

  Haseki Tıp Bülteni 29 (3): 235-237, 1991.

 5. Ö. Pala, N. Aydınlı, H. Öztürk, G. Savaş.

  Çocuklarda karaciğer transplantasyonu.

  Haseki Tıp Bülteni 29 (3): 239-243, 1991.

 6. Ö. Pala, N. Çoban, B. Ünal, H. Öztürk, L. Gülten, N. Aydınlı.

  Klinik olarak Down sendromu düşünülen olgularda ötiroid hasta sendromu

  .

  Haseki Tıp Bülteni 30 (2): 143-147, 1992.

 7. N. Aydınlı, A. Nayır, M. Özek, M. Çalışkan, Ö. Pala, N. Pamir.

  İntraspinal kitle sonucu gelişen nörojen mesane ve kronik böbrek yetersizliği.

  Haseki Tıp Bülteni 32 (1): 17-19, 1994.

 8. N. Aydınlı, Ö. Pala.

  Çocukluk çağı konvülziyonları, epilepsileri ve epileptik sendromları.

  Haseki Tıp Bülteni 32 (2): 161-166, 1994.

 9. N. Aydınlı, Ö. Pala.

  Spinal disrafizmli olgulara klinik yaklaşım.

  Haseki Tıp Bülteni 32 (3): 217-221, 1994.

 10. M. Çalışkan, Y. Yılmaz, N. Aydınlı, M. Özmen.

  Altmış sekiz Lennox-Gastaut sendromu vakasının özellikleri.

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 40 (1): 79-84, 1997.

 11. N. Aydınlı, A. Nayır, M. Çalışkan, I. Bilge, S. Emre, M. Özmen, A. Şirin.

  Akut dissemine ensefalomiyelite bağlı geçici nörojen mesane.

  İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 32 (1): 58-62, 1997.

 12. M. Çalışkan, G. Arslan, N. Aydınlı, P. Serdaroğlu, M. Özmen.

  Marinesco-Sjögren sendromu: İki kardeş vakanın takdimi.

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 40 (3): 403-407, 1997.

 13. N. Aydınlı, M. Çalışkan, G. Acar, M. Özmen.

  Doğumsal brakiyal pleksus felçleri.

  Türk Pediatri Arşivi 32 (3): 32-37, 1997.

 14. M. İlter, M. Özmen, M. Çalışkan, A. Güray, N. Aydınlı, Ö. Minareci.

  Bir olgu nedeniyle moyamoya hastalığı.

  Klinik Gelişim 10 (9-10): 279-282, 1997.

 15. N. Aydınlı.

  Febril konvülziyon.

  Galenos 1 (6): 12-14, 1997.

 16. M. Çalışkan, N. Aydınlı, E. Tonguç, A. Uncuoğlu, E. Ünüvar, G. Gökçay, M. Özmen.

  Okült spinal disrafi ve spinal ultrason.

  Türk Pediatri Arşivi 32 (4): 34-38, 1997.

 17. N. Aydınlı, T. Kırış, M. Özmen, M. Çalışkan, F. Ünal, Ö. Minareci, E. Tonguç.

  Bir moyamoya olgusunda modifiye ensefalodüroarteriyosinanjiozis yöntemi ile tedavi girişimi.

  Türk Pediatri Arşivi 33 (1): 52-56, 1998.

 18. M. Çalışkan, Ö. Minareci, N. Aydınlı, S. Sencer, M. Özmen.

  Spastik diplejide magnetik rezonans görüntüleme.

  Türk Pediatri Arşivi 33 (3): 168-171, 1998.

 19. N. Aydınlı, M. Çalışkan, A. Akçay, E. Tonguç, M. Özmen

  Nörofibromatoziz Tip 1’de klinik ve nöroradyolojik bulgular: 23 olgu.

  Türk Pediatri Arşivi 33 (3): 159-162, 1998.

 20. A. Aydoğan, E. Tonguç, N. Aydınlı, E. Ünüvar, G. Gökçay, M. Çalışkan.

  Konus Medüllaris: 0-2 ay arası çocuklarda normal ultrasonografi bulguları.

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 41(4): 453-462, 1998.

 21. N Selçuk, T Cücioğlu, U Deveci, V Okur, N Aydınlı, A Say

  Moyamoya hastalığı.

  Haseki Tıp Bülteni 37 (3): 223-226, 1999.

 22. N Selçuk, U Deveci, N Aydınlı, Y Parman, N Öztuna, M Poda

  Olgu sunumu: Friedreich ataksisi.

  Haseki Tıp Bülteni 38 (2): 135-137, 2000.

 23. N Selçuk, U Deveci, N Aydınlı, K Kayserili, M Çivilibal, C Hanlı.

  Psödoakondroplazi: Bir olgu sunumu

  Haseki Tıp Bülteni 38 (3): 231-234, 2000.

 24. N. Aydınlı

  Konvülsiyona yaklaşım

  Çocuk Dergisi 1; 3: 164-167, 2001

 25. N. Aydınlı, M. Çalışkan, T. Kırış, Ö. Minareci, M. Özmen

  Konvülsiyon-intrakraniyal vasküler malformasyon birlikteliği

  Çocuk Dergisi 1; 4: 254-258, 2001

 26. M. Çivilibal, N. Selçuk, N. Aydınlı, U. Deveci, M. Elevli

  Guillain-Barré sendromlu çocukların değerlendirilmesi

  Çocuk Dergisi 1; 4: 243-248, 2001

 27. M. Çivilibal, N. Selçuk, N. Aydınlı, U. Deveci, H H. Emiroğlu

  Merkezi sinir sistemi tüberkülozu geçiren çocuklarda klinik, nöroradyolojik bulgular ve prognoz

  Çocuk Dergisi 2002; 2: 22 - 28

 28. G. Acar, F. Bilir, F. Özmeral, E. Akalan, G. Aktaş, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen, Y. Temelli

  Serebral palsili çocuklarda tedavi yaklaşımları ve prognoz

  Çocuk Dergisi 2002; 2: 86 - 89

 29. N Aydınlı

  Çocukluk Çağında kronik baş ağrıları

  Çocuk Dergisi 2002; 2: 226 - 231

 30. N Aydınlı, B Tatlı

  Hangi Bebekler Risklidir?

  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2003; 12: 184-187.

 31. K Yılmaz, B Tatlı, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen.

  Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Topiramatın Etkinliği.

  Epilepsi 2003; 9: 151-154.

 32. B Tatlı, K Yılmaz, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen.

  Konjenital Kızamık enfeksiyonu: 14 aylık subakut sklerozan panensefalit vakası.

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46:287-290.

 33. M Özmen, N, Aydınlı

  Çocukluk çağı epilepsilerine yaklaşım ve tedavi

  Türkiye Klinikleri Özel sayı 1 (2), 2003; 136-143.

 34. Ö Yücel, B Tatlı, N Aydınlı, M Çlışkan, M Özmen

  Febril konvülsiyonda prospektif izlem.

  Çocuk Dergisi 2003; 3: 262-267.

 35. B Tatlı, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen

  Non epileptik paroksismal olaylar: olgu sunumları ile derleme

  Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: 58-64.

 36. B Tatlı, Ö Kılıç, H Gedik, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen

  Çocukluk çağının nadir bir hastalığı: alternan hemipleji

  Türk Pediatri Arşivi 2005; 40: 44-45.

 37. Gökçe M, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Hüner G, Ünüvar A

  Akut venöz sinus trombozunda çoklu etioloji

  Türk Pediatri Arşivi 2005; 40: 46 49.

 38. K Yılmaz, B Tatlı, Y Buran, A Yaramış, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen

  Konvülsiyon ayırıcı tanısında hiperekspleksia: iki vakanın takdimi

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 61-64.

 39. Tatlı, B., D. Soysal, A. Çıtak, N. Aydınlı, R. Üçsel, M. Karaböcüoğlu, M. Çalışkan, M. Özmen, N. Uzel.

  Çocukluk çağında status epileptikus: 48 vakada etiyoloji, tedavi ve prognoz

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48, 290-294 (2005).

 40. Bülent Kara, Ahmet Yaramış, Burak Tatlı, Dicle Şener, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen.

  Süt çocuğu dirençli epilepsinin ayırıcı tanısında alternan hemipleji: iki vaka takdimi

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 46-49 (2006).

 41. B Kara, K Aydın, B Tatlı, A Yaramış, C. Yılmaz , N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen.

  Erken başlangıçlı multipl skleroz olgusu.

  Türk Pediatri Arşivi 2006; 41:”167-72

 42. Tatlı B, Ekici B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M.

  Yenidoğan Konvülsiyonları.

  Klinik Tıp Pediatri, 2010; 2: 28-32

 43. Ekici, B; Çalışkan M; Tatlı, B; Aydınlı, N; Özmen, M.

  Çocuklarda enjeksiyon sonrası gelişen siyatik sinir hasarı.

  Türk Pediatri Arşivi, 2010,45(3):306-307.

 44. B Ekici, S Abalı, M Sütçü, B Bözkurt, B Tatlı, N AYDINLI.

  Çocukluk Migren Hastalarının Değerlendirilmesi.

  JOPP Derg 3(2):74-78, 2011.

 45. Hançerli, S; Çalışkan M; Mukaddes, N M; Tatlı, B; Aydınlı N; Özmen M.

  West sendromunda otistik bozukluk.

  Türk Pediatri Arşivi, 2011,46(1):68-74.

 46. B Ekici, B Tatlı, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen.

  Su ile ilişkili epilepsi: Üç olgu sunumu.

  Turk Ped Arş 2011; 46: 259-60.

 47. Y. Ergül, E. Pembegül Yıldız, K. Nişli, Ü. Aydoğan, A. Dindar, N. Aydınlı, R. Eker Ömeroğlu

  Ender Embolik Fenomenler ile Seyreden İnfektif Endokardit Vakası

  Çocuk Dergisi (Logos) - 2011 11(3):138-142

 48. G. Acar, B. Ekici, F. Bilir, M. Çalışkan, M. Özmen, N. Aydınlı, B. Tatlı

  Doğumsal Brakiyal Pleksus Felçli Olgularımız: Tek Merkezin 20 Yıllık Deneyimi

  Türk Pediatri Arşivi - 2013 48(1):13-16

 49. Edibe Pembegül Yıldız*, Burak Tatlı*, Nur Aydınlı*, Mine Çalışkan*, Meral Özmen*

  Yenidoğan Konvülziyonları

  Çocuk Dergisi 13(3):89-94, 2013, doi:10.5222/j.child.2013.089
 50. VARKAL Muhammet Ali; YILDIZ,PEMBEGÜL Edibe; YILDIZ,ismail; AYDINLI Nur; ÜNÜVAR Emin.

  Çocukluk Çağında Guillain-Barrē Sendronıu. Guillain-Barre Syndrome in Childhood.

  Journal of the Child / Cocuk Dergisi. Sep-Dec2015, Vol. 15 Issue 3-4, p89-98. 10p. Language: Turkish. DOI: 10.5222/j.child.2015.089.

 51. Mehmet Yıldız, Edibe Pembegül Yıldız, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen

  Opsoklonus-Myoklonus Sendromu Olgu Sunumu

  J Child. 2016; 16(1): 29-31 | DOI: 10.5222/j.child.2016.029  

 52. Bektaş G, Yildiz EP, Uzunhan TA, Aydinli N, Çalışkan M, Özmen M..

  Çocukluk çağında primer ve sekonder psödotümör serebri sendromu-başvuru semptomları ve beyin görüntüleme bulguları Primaryand secondary pseudotumor cerebri syndrome in childhood: symptoms and imaging findings

  İst Tıp Fak Derg 2017; 80 (4): 146-52 j ıst faculty med 2017; 80 (4): 146-52


  http://dergipark.gov.tr/iuitfd