1. Riskli yenidoğanlarda Vojta metodu ve nörogelişimsel tedavinin gelişim sürecine etkilerinin karşılaştırılması.
  [Comparison the effect of Vojta therapy and neurodevelopmental treatment (NDT) in improving motor and reflex development in high risk infants]
  Senem Dallıoğlu
  Danışman : Doç. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi : T.C. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
   
 2. Serebral palsili çocuklarda iş-uğraşı terapisinin üst ekstremite fonksiyonu ve günlük yaşam aktivitelerine etkisi.
  [The effect of occupational theraphy on upper extremity function and daily life activities in children with cerebral palsy]
  Yeşim Şencan
  Danışman : Doç. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi : T.C. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Konu Başlıkları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
   
 3. 1-24 ay arasında konvülziyon geçiren çocuklarda kısa dönemli prognoz
  Özlem Altay Yücel
  Danışman : Doç. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi : T.C. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
   
 4. Riskli yenidoğanlarda nöromotor gelişimin bayley infant gelişim skalası, albnerta infant motor skalası ve milani-comparetti motor gelişim tarama testi ile değerlendirilmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması
  [Bayley scales of infant development-II, alberta infant motor scale and milani-comparetti motor development screening test in high risk infant]
  Zeynep Hoşbay
  Danışman : Doç. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi : T.C. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Konu Başlıkları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
   
 5. Serebral parezili çocuğa sahip anne-babaların tutumları
  [Parental attitudes of children with cerebral palsy]
  Nilçin Doyran
  Danışman : Doç. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi : T.C. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Konu Başlıkları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji
   
 6. Preterm yeni doğanlarda nörogelişimsel tedavinin doğum sonrası gelişim süresine etkileri
  [The effects of neurodevelopmental treatment on neuromotor development of preterm infants]
  Nalan Eşit
  Danışman : Doç. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi : T.C. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Konu Başlıkları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji
   
 7. Serebral palsi'li çocuklarda oromotor eğitimin günlük yaşam aktivitelerine etkisi
  [Efficiency of oromotor treatment on daily living activities in children with cerebral palsy]
  Seray Nural Sığan
  Danışman : Prof. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi : T.C. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
   
 8. Antiepileptik ilaç kullanan çocuklarda tiroid hormonlarının değerlendirilmesi
  Dr. Fatih Aygün
  Danışman : Prof. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi : T.C. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
   
 9. Çocukluk çağında guillain barre sendromu tanısı almış hastaların retrospektif değerlendirilmesi
  Dr. Muhammet Ali VARKAL
  Danışman : Prof. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi : T.C. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
   
 10. Periventriküler lökomalazili çocuklarda üst ekstremite fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  Uzm. Dr. Barış EKİCİ 
  Danışman : Prof. Dr. Nur AYDINLI
  Yer Bilgisi: T.C. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi
   
 11. Serebral palsili çocuklarda ayak-ayak bileği ortezi ve kinezyolojik bantlama uygulamasının yürümeye etkisi
  Fatma Nur Yılmaz
  Danışman: Prof. Dr. Nur Aydınlı
  Yer Bilgisi: T.C. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Konu başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi
   
 12. Çocukluk çağı inmelerinde nörolojik prognoz
  Uzm. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan (yan dal uzmanlık tezi)
  Danışman: Prof. Dr. Nur Aydınlı
  Yer bilgisi: T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
  Anabilim Dalı, İstanbul 2014
  Konu başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi
   
 13. Kronik nörolojik hastalık tanılı çocukların ebeveynlerinde görülen depresyon ve anksiyete
  Psikolog Ayşen Yenici (yüksek lisans tezi)
  Danışman: Prof. Dr. Nur Aydınlı 
  Yer Bilgisi: T.C. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Pediatrik Temel Bilimler ABD gelişim nörolojisi programı İstanbul-2014 
  Konu başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi, Çocuk ve aile psikolojisi
   
 14. Demiyelınizan hastalıklar ve limbik ensefalit hastalarında otoantikor pozitifliğinin araştırılması
  Dr. Hikmet Kıztanır (Tıpta uzmanlık tezi)
  Danışman: Prof. Dr. Nur Aydınlı
  Yer bilgisi: T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
  Anabilim Dalı, İstanbul 2015
  Konu başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi
   
 15. Legg-Calvē-perthes hastalığında kinezyolojik bantlamanın ağrı, kas gücü, denge ve fonksiyonellik üzerine anlık etkileri
  Fizyoterapist  Sezen Argur Karabörklü (Çocuk Gelişimi yüksek lisans tezi)
  Danışman: Prof. Dr. Nur Aydınlı
  T. C. İstanbul Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı, 
  İstanbul 2016
   
 16. 2011-2014 yılları arasında çocuk nöroloji servisine yatan epilepsi hastalarının özellikleri
  Dr.Fatih  Haşlak (Tıpta uzmanlık tezi)
  Danışman: Prof. Dr. Nur Aydınlı
  T. C. İstanbul Üniversitesi-İstanbulTıp Fakültesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dal
  İstanbul, 2016
  Konu başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi
   
 17. Ocak 2010- aralik 2016 yillari arasinda çocuk nörolojisi servisine ataksi nedeni ile yatirilan hastalarin retrospektif olarak değerlendirilmesi
  Dr.Murat  Kardaş (Tıpta uzmanlık tezi)
  Danışman: Prof. Dr Nur Aydınlı 
  T. C. İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  İstanbul 2018
  Konu başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi